Православен подкаст - Сол на Живота

Епизод 8 - Ангел Иванов за благото общуване между Християни

September 30, 2020 Nikolay Kabadzhov Season 1 Episode 8
Епизод 8 - Ангел Иванов за благото общуване между Християни
Православен подкаст - Сол на Живота
More Info
Православен подкаст - Сол на Живота
Епизод 8 - Ангел Иванов за благото общуване между Християни
Sep 30, 2020 Season 1 Episode 8
Nikolay Kabadzhov

"Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!"
С Ангел си разсъждаваме за лекотата на общуване между братя, както и за предизвикателствата пред християнина журналист. 

Show Notes

"Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!"
С Ангел си разсъждаваме за лекотата на общуване между братя, както и за предизвикателствата пред християнина журналист.